Med Bra SERVER tjenesten kan du sammen med oss bygge din egen nettsky. Du leier virtuelle eller fysiske servere inkludert drift og support av maskinvare, operativsystem, backup, sikkerhetssystemer, overvåking og patching. Redundant internettaksess med høy kapasitet og brannmurtjenester er også inkludert.

Med tjenesten følger oppetidsgaranti og tilgang til teknisk vakttelefon 24/7. Oppstår det en maskinvarefeil står reserveservere klare til å overta. Du får administratortilgang til serverne og kan installere dine egne applikasjoner eller konfigurere systemet slik du selv vil. Kapasiteten på serverne velger du selv.  


Dette får du

 • Fysiske eller virtuelle servere
 • 100Mb redundant internettaksess
 • Redundant brannmur
 • Kapasitet etter behov
 • Lisenser
 • Drift og support
 • Overvåking
 • Backup
 • Tilgang til teknisk vakttelefon 24/7
 • Tilgang til reserveserver
 • Administrativ servertilgang

Fakta om tjenesten

 • Plassering i Braathe Gruppens sikre datasenter
 • Nødstrømsanlegg og redundant UPS anlegg
 • Redundante strømkurser
 • Redundant kjøling
 • Redundante fiberføringer

Priser

Produkt Pris
Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU) Kr 1 450,- per mnd
Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (6GB/50GB/2vCPU) Kr 1 950,- per mnd
Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/100GB/4vCPU) Kr 2 750,- per mnd
Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) Kr 3 950,- per mnd
1 GB ekstra RAM Kr 150,- per mnd
1 ekstra vCPU Kr 200,- per mnd
100 GB ekstra disk Kr 375,- per mnd
Etablering 1 mnd. leie

Dokumentasjon